Tractament de la fusta.

La fusta requereix un tractament especial alhora de pintar-la i no pot tractar-se de la mateixa manera, ni amb els mateixos productes que s’utilitzarien a les parets. Aquesta guia bàsica t’ajudarà!

Què és esmaltar?

Consisteix a aplicar esmalts sintètics o satinats sobre la fusta, donant-li el color escollit. Per a la seva elecció, existeix un ventall molt ampli de tons però també, es pot crear un to propi barrejant diversos colors. Per aplicar el producte, s’ha de rebaixar (entre un 10-15%) amb dissolvent. L’esmalt és un producte ideal per a utilitzar-lo en superfícies d’exterior, gràcies a la seva resistència.

Què és lacar?

Són pintures per a fustes d’interior, amb un acabat generalment satinat, i de tacte molt més suau que els esmalts. Les laques són ideals per a portes d’interior i mobles.

Què és envernissar?

Protegir i embellir la fusta amb productes incolors o amb tints en tons naturals. Hi ha diversos vernissos a escollir en el mercat, en funció de la superfície a tractar i a les seves necessitats. Per exemple, per a finestres, portes i superfícies que han d’aguantar les inclemències climàtiques, existeixen vernissos per a exterior que protegeixen la fusta de l’atac dels fongs, la floridura, la humitat…


L’apunt de l’expert!

“…utilitzis esmalts, laques o vernissos, sempre hauràs d’utilizar dissolvent per netejar pinzells o qualsevol altra eina utilitzada.”

Pin It on Pinterest

Share This